Využití metody Sandplay

Domů / Projekty / Využití metody Sandplay

Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory. 

Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence.

 

 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263 

 

Doba realizace: 4/2020–3/2022

Anotace projektu: Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce při vedení rozhovoru sociálními pracovníky (SP) se seniory v domovech pro seniory, hospicové péči či SAS pro seniory s inovativním využitím prvků metod sandplay, validace a reminiscence. Projektem bude podpořeno 7 SP (6 00 00), bude zrealizován kulatý stůl k podpoře síťování služeb a ke sdílení dobré praxe. Vznikne metodika, která bude evaluována, naplnění cíle bude popsáno v závěrečné evaluační zprávě.

 

Partneři projektu: